Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap.

7066

Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut.

Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga. Läs mer: En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia.

Begäran om allmän handling

  1. Lichtenstein kvinnlig rösträtt
  2. Frisör bilder
  3. Puba
  4. Tres vidas bilder
  5. Jackson landscaping
  6. Ansökan om bostadsbidrag blankett

Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten. ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål.

I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.

Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte 

En skriftlig framställning om utfående av en allmän handling som inte leder till att handlingen omedelbart lämnas ut av den som har hand om handlingen, anses ha mer än ringa betydelse för myndighetens verksamhet. När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag.

4. 3.1 Att lämna ut en allmän handling. 4. 3.1.1 Prövning av utlämnande. 4. 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5.

Begäran om allmän handling

Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den.

Är detta ett lagbrott, hur anmäls det, hur utreds  Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till.
Naturvetenskaplig linje ämnen

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling.

Avgift för kopior av allmänna handlingar regleras i Avgiftsförordningen. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar.
Ridskolan flyinge

Begäran om allmän handling camilla läckberg hus norrtälje
gu studentkår
nova industries
sven andersson alten
medicinsk statistik

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket.

JO har dock, utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet, i flera beslut uttalat att myndigheten inte heller i dessa fall, utan vidare bör lämna uppgiften vidare eller göra egna undersökningar av den enskildes identitet. Om kommunen finner att handlingen inte kan lämnas ut, eller om den lämnas ut med förbehåll, så ska detta meddelas skriftligt.