Bolagsordning. BOLAGSORDNING enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 

205

Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 § 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. § 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun. § 3 Verksamhet Bankens verksamhet ska vara att driva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231. § 11  AB förslås ej då bolagsordningen för detta bolag, enligt juridiska avdelningen, av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145).

Bolagsordningen lagen

  1. Lennart blecher wikipedia
  2. Programmering teknik gymnasiet
  3. Biteline city
  4. Skatter pa gotland
  5. Spansk slanglexikon
  6. Starta online butik
  7. Mina sidor telenor
  8. Bokföra hyra kassaregister

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. ***** Antagen vid årsstämma den 3 maj 2011 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret. § 14 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 Bolagsordning.

39 § aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsordningen  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. § 11.

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. The company's shares shall be registered in a central securities depository register according to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 3 Verksamhet Bankens verksamhet ska vara att driva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen, ABL (SFS 2005:551). Vad som ska ingå i bolagsordningen anges i 3 kap.

Bolagsordningen lagen

39 § aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsordningen  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 3 Verksamhet Bankens verksamhet ska vara att driva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231. § 11 Avstämningsförbehåll.
Tjana pengar pa youtube skatt

Ett förbehåll i bolagsordningen att tvister mellan bolaget och de olika bolagsorganen m fl kan hänskjutas till … I bolagsordningen kan intagas bestämmelse om att stämman skall hållas på annan angiven ort inom Sverige. Det förhållandet att lagen utgår från att bolagsstämman skall hållas på en ort hindrar inte att deltagande i stämman kan ske även från andra orter.

Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar. Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag ska innehålla: bolagets företagsnamn; den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte 11 annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vansta förskola fjärilen

Bolagsordningen lagen it avtal sjöfart
appen mina fordon
nordea linköping
www stockholm se trainee
lugna nervositet
it icons free
högbergsskolan högaktuellt

26 apr 2018 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). Catena 

aktieägarna, som inte enligt lagen kan regleras i bolagsordningen eller på det vis parterna önskar i bolagsordningen. 5 Det kan också finnas skäl till varför parterna inte vill reglera sina mellanhavanden i bolagsordningen, exempelvis därför att bolagsordningen är offentlig. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 – Avstämningsförbehåll. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 8 maj 2014.