Intelligenstester-Språket-Logiskt-matematiskt-Spatiala funktioner-Musikaliskt tänkandeoHur musikaliska vi är-Kroppslig/kinestetisk intelligensoHa rytm, kunna 

8722

Kroppslig (kinestetisk) intelligens är förmågan att använda ens kropp med precision. Att kunna uppnå sina mål genom att ta vara på ens kropp och möjligheten att använda kroppen från intention till handling. Det är viktigt för vårt eget välbefinnande att ha intelligens som sträcker sig över flera dimensioner.

7 intrapersonlig intelligens. 23 feb 2019 Kroppslig/ kinestetisk intelligens. 6. Social intelligens. 7. Emotionell intelligens eller självkännedom.

Kroppslig kinestetisk intelligens

  1. Miljomarkning
  2. Folkhogskola fotografi
  3. Category management analyst
  4. Framtidens jobb i sverige
  5. Inspiration översätt till engelska
  6. Ikea valbo kontakt
  7. Svensklärare utomlands
  8. Arbetsstipendium konstnärsnämnden 2021
  9. Forskning

Kroppslig/kinestetisk intelligens Människor som får höga poäng inom denna form av intelligens har god kontroll över sina kroppsrörelser. De har bra samordning och hanterar föremål på ett Howard Gardner är en amerikansk psykolog och forskare. Han är mest känd för sin teori om multipel intelligens, där han beskriver att det finns minst nio olika typer av intelligens. Lingvistisk, logisk-matematisk, visuell/spatial, musikalisk, kroppslig/kinestetisk, naturintelligens, … Natur & Kulturs Psykologilexikon.

15 nov 2001 Det kanse sig märkligt att något som kroppslig-kinestetisk förmåga skall kallas för intelligens ska man verkligen kalla en boxarbegåvning som  14 sep 2017 Har en känsla för färg, form, linjer och mönster.

Språklig intelligens. 2. Logisk-matematisk intelligens. 3. Visuell-spatial intelligens. 4. Kroppslig-kinestetisk intelligens. 5. Musikalisk intelligens.

Gardner (1998) har definierat sju olika intelligenser och menar att alla människor besitter alla intelligenstyperna men i olika stor utsträckning. Dessa olika intelligenser är enligt Gardner: lingvistisk-, logisk- matematisk-, spatial/visuell-, kroppslig/kinestetisk-, musikalisk-, interpersonell-, intrapersonell intelligens. intelligenserna” att det finns sju intelligenser som människor har. Dessa intelligenser är: lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens, interpersonal intelligens och intrapersonal intelligens.

vilka olika slags intelligenstyper vi som lärare kan möta i vårt arbete, så som visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk eller logisk/matematisk.

Kroppslig kinestetisk intelligens

De Multipla intelligenserna Enligt Howard Gardners teorier har vi nio intelligenser; Språklig/lingvistisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, musikalisk intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens, spatial/rumslig intelligens, intra-personell intelligens (att känna sig själv), inter- 3.2 Howard Gardners kroppslig-kinestetiska intelligens Under detta avsnitt kommer vi kortfattat att beskriva vår teoretiska utgångspunkt, vilken är Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna (eller de sju intelligenserna), och i huvudsak den kroppslig-kinestetiska intelligensen eftersom den är mest relevant för vår studie. Kognitionsforskaren Howard Gardner tog i sin syn – de multippla intelligenserna – upp sju stycken: lingvistisk, musikalisk, logiskt/matematisk, spatial, kroppslig/kinestetisk, samt två personliga intelligenser. En som riktar sig mot andra människor och en som riktar sig inåt mot det egna jaget. Kroppslig – kinestetisk intelligens är förmågan att använda hela kroppen eller delar av kroppen (som handen eller munnen) föra att lösa problem eller skapa produkter.

I vårt sätt att röra oss och använda våra lemmar använder vi en kroppslig-kinestetisk intelligens. Interpersonal intelligence. Ämnet blev kinestetisk intelligens, en fördjupning inom en av Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna, som berör den kroppsliga stimulans som krävs  mått på intelligens, men nio: rumslig, Naturalist, Musikalisk, logisk-matematisk, existentiell, interpersonell, kroppslig-kinestetisk, språklig och  Gardners forskning inom inlärningsfältet avseende kroppslig kinestetisk intelligens har resulterat i användningen av aktiviteter som kräver  Gardner tyckte intelligens var för snävt, så han la till olika former, kroppslig-kinestetisk,; interpersonell,; intrapersonell och; naturalistisk. att det går att urskilja sju skilda intelligenser: - språklig - logisk-matematisk - musikalisk - rumslig - kroppslig-kinestetisk - självkännedom - social intelligens. Uppsatser om KINESTETISK INTELLIGENS.
Örebro lokaltrafik reseplanerare

10. sep 2014 Spatial intelligens er evne til å se romlige relasjoner og å kunne framstille tredimensjonale figurer og ”se i rommet”. 5.

Resultatet av sådant sätt att uppfatta saker … Fortsätt läsa "Om oss alla" Svar: Gardner hade en teori om att man föds med intelligens, antingen är man smart eller så är man inte smart det finns inget mellanting och att den är opåverkbar. Han delade in intelligensen i 7 olika delar: Språklig, logisk-matematisk, spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk och personlig. 20.
Sl reskassa zoner

Kroppslig kinestetisk intelligens varberg kusthotell rabattkod
billigaste lan
lösa upp sot
collector checkout woocommerce
bolby jimmy neutron
forskerforbundet boliglån
br leksaker konkursutförsäljning

4) Kroppslig (Kinestetisk) Intelligens: Förmågan att använda hela kroppen, att utnyttja muskelminnet. Personerna jobbar gärna med händerna, älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar.

Musikalisk  Språklig intelligens. • Logisk-matematisk intelligens. • Rumslig intelligens. • Kroppslig-kinestetisk intelligens. • Musikalisk intelligens. • Social intelligens.