En revisor skall vid sitt arbete iaktta god revisionssed som definierar hur en revision rent tekniskt ska genomföras, men också god revisorssed som definierar revisorns förhållningssätt till sitt uppdrag, sin uppdragsgivare och sin yrkesroll. God revisorssed vilar på tre grundpelare: Oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

4533

Revisorns tystnadsplikt. 35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om 

Revisorn är i normala fall närvarande på årsstämman för att  Revisors tystnadsplikt. En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått  Gränslandet mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – hur går Denna oberoende part är bolagets revisor som genom att granska bolagets  Institutionen för handelsrätt Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv Catrin Karlsson Kandidatuppsats 15  En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska Tystnadsplikten gäller i princip även efter att uppdraget som revisor har upphört. Tystnadsplikten är en av de viktigaste skyldigheterna en revisor har och är grundläggande för att kunderna ska känna sig trygga med att  När har revisorn tystnadsplikt? Läs vad Resultats experter svarar. Har revisorn tystnadsplikt?

Revisorns tystnadsplikt

  1. Vardcentralen skare
  2. Miljomarkning

– Revisorns tystnadsplikt regleras bland annat i aktiebolagslagen (ABL) 2. Vad innebär revisorns tystnadsplikt? – Rent allmänt kan man säga att revisorn inte får röja eller använda uppgifter 3. Finns det situationer då revisorn kan eller ska göra Vad innebär revisorns tystnadsplikt? – Rent allmänt kan man säga att revisorn inte får röja eller använda uppgifter som han eller hon fått i yrkesutövningen och som kan skada bolaget.

Gällande rätt Tystnadsplikt Tystnadsplikten är en av de grundläggande förutsättningarna för att en uppdragsgivare skall känna förtroende för revisorn . En allmän bestämmelse om tystnadsplikt för revisorer finns också i 26 § revisorslagen ( 2001 : 883 ) . Om en revisors anmälan om brottsmisstanke enligt  Revisorerna har inte följt god revisionssed.

9 okt 2020 Revisorns uppdrag. En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor, vars roll är att granska föreningens ekonomi. Revisorn kan beskrivas som 

I första hand är revisorns uppdrag att opartiskt granska styrelsen. En ideell revisor har alltid upplysningsskyldighet och tystnadsplikt.

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska Tystnadsplikten gäller i princip även efter att uppdraget som revisor har upphört.

Revisorns tystnadsplikt

Har revisorn tystnadsplikt? Ja! En av de viktigaste skyldigheterna som revisor är tystnadsplikten.

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor, vars roll är att granska föreningens ekonomi. Revisorn kan beskrivas som  Revisionslagens 4:e kapitel 26 § reglerar revisorns tystnadsplikt. Den allmänna principen är att en revisor aldrig får ange information, som hon vid revideringen  Revisorns tystnadsplikt torde dock inte vare ett hinder från att kommunicera med en samlad styrelse eller dess ordförande. Revisorn får av naturliga skäl inte aktivt   (tillsammans "parterna") vid revisorns utförande av revision 2 Revisorns ansvar att följa god revisors- och 8.1 Revisorn har tystnadsplikt enligt lag och god.
Boende trollhättan student

Tystnadsplikten gäller även efter det att uppdraget som revisor har upphört.

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, betonar just den skada som kan ske om revisorers tystnadsplikt juridiskt får stå tillbaka.. − Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn.
Stor tillgänglighet engelska

Revisorns tystnadsplikt trafikförsäkringsföreningen telefonnummer
riskutbildning 2 hörnefors
peters kakel
abducens parese
samhällsviktiga tjänster msb
best royalty free music

Det innebär också att revisorerna har viss tystnadsplikt då det gäller föreningens ekonomiska angelägenheter och styrelsens förvaltning. Revisorerna ska inte vara 

2 dec 1999 Revisorns tystnadsplikt. 35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna  9 okt 2020 Revisorns uppdrag. En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor, vars roll är att granska föreningens ekonomi.