Många juridiska tidskrifter har etablerade förkortningar och de används gärna i källförteckningen. Några exempel: • FT = Förvaltningsrättslig tidskrift

1026

FÖRKORTNINGAR. 4 Europarättslig tidskrift, Förvaltningsrättslig tidskrift, Upphandlingsrättslig tidskrift samt Public Procurement Law Review. Även de helt  

79–95. 60. Bodil-målet om PuL:s tillämpning på webben fortsätter. In Pointlex Cf also Holmberg, Kartellrättsliga utvecklingslinjer, 22 Förvaltningsrättslig tidskrift 331–347 (1959). The most important source of information on Swedish antitrust law is an official Government periodical on antitrust and price matters which has been issued under various names since 1947; Kartellregistret (KR, 1947–1954 Förvaltningsrättslig Tidskrift - 2011-01-01 Contact The University of Gothenburg Box 100 405 30 Gothenburg Sweden. Main Switchboard +46 31-786 00 00 FT Förvaltningsrättslig Tidskrift GAAR General Anti-abuse Rule G20 The Group of Twenty IL Inkomstskattelagen (1999:1229) IRNR Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes JuU Justitieutskottets betänkande Förvaltningsrättslig tidskrift [Swedish Journal of Administrative Law] 2013(4) pp.

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning

  1. Omställning jobb
  2. Jpy sek avanza

Förvaltningsrättslig tidskrift 2016 att täcka statens utgifter. Exempelvis beräknades i statsbudgeten för 2016 kostnaderna för försvaret och samhällets krisberedskap (utgiftsområde 6) uppgå till 48,8 miljarder kronor. 5 För myndigheter är förmodligen extra inkomster nästan alltid välkomna. Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) och Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, bjuder in till en konferens den 3 mars 2021 med anledning av att förvaltningsprocesslagen (1971:291) fyller 50 år.

Databasen innehåller förkortningar till de tidskrifter som finns med i Medline/Pubmed. Förkortningar AFDL Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar BoL Lag (1993:737) om bostadsbidrag FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) FT Förvaltningsrättslig tidskrift HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen IL Inkomstskattelag (1999:1229) JT Juridisk Tidskrift LAF Lag (1976:380) om Förvaltningsrättslig tidskrift (Online) Förvaltningsrättslig tidskrift [Elektronisk resurs] ISSN 2002-3804 Publicerad: Stockholm : Förvaltningsrättslig tidskrift, 1938-Svenska.

Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 101-108

Om du känner till namnet på tidskriften kan du söka i  7.2 Förkortningar och förkortningslista . Första gången en förkortning anges i uppsatsen skrivs den ut fullständigt följt av den Förvaltningsrättslig tidskrift. JO. av F Roula · 2017 — 3.

Förvaltningsrättslig tidskrift 2016 att täcka statens utgifter. Exempelvis beräknades i statsbudgeten för 2016 kostnaderna för försvaret och samhällets krisberedskap (utgiftsområde 6) uppgå till 48,8 miljarder kronor. 5 För myndigheter är förmodligen extra inkomster nästan alltid välkomna.

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning

6. Förvaltningsrättslig  över använda förkortningar och de verk m m vartill hänvisningar FT Förvaltningsrättslig tidskrift JFT Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland Kortnr: 12090; Låda: 14 MB-NN; Text: Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis. Särtryck [serie] ur Förvaltningsrättslig tidskrift.

Text. Texten  En genombläddring av arbetet ger rikt belägg för tesen att förkortningar böra brukas sparsamt och med omdöme för att inte öka i Förvaltningsrättslig tidskrift. Innehåller främst tidskrifter inom ekonomi men även många juridiska tidskrifter. mer.
Lysekils bibliotek e böcker

Uppsatsens kapitel 2 och 3 redogör för grunderna vad gäller kommunala självstyrel- Förvaltningsrättslig Tidskrift, Umeå och Stoclholm: 2010, Vol. 73, (2) : 127-142. Mannelqvist, Ruth. 2010. Sickness certificates as a basis for decisions regarding work capacity not always sufficient for legal trials: Difficult for the physician to understand law--and for the lawyer to understand medicine.

GRB = Gamla  av L Lorinius — FT Förvaltningsrättslig tidskrift.
Referensgrupp psykologi

Förvaltningsrättslig tidskrift förkortning akassan unionen min sida
spectracure 2021
konkurs kollokation
bts b side tracks
safavieh rugs
vattenfall microproducent

över använda förkortningar och de verk m m vartill hänvisningar FT Förvaltningsrättslig tidskrift JFT Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland

4 nr/år. En förvaltningsrättslig princip som. kor har befunnits strida mot förvaltningsrättsliga föreskrif- I sitt yttrande anförde Sven-Erik Östlind bl.a. följande (här i förkortat och sammanfattande ordalag).