Fördjupningsartikel – Arbetstagares kritikrätt och sociala medier . 18 november 2013. I det här numret av det arbetsrättsliga nyhetsbrevet vill Industriarbetsgivarna lyfta fram och belysa arbetstagarens kritikrätt och sociala medier.

261

Minst följande information ska enligt LAS ingå i ett anställningsavtal. I ett anställningsförhållande gäller per automatik en lojalitetsplikt mellan parterna.

Syftet med denna lojalitetsplikt, kritikrätt, whistleblowers, LAS samt en genomgång om sociala medier. Kapitel 3 handlar om yttrandefrihet och tryckfrihet där relationen till internationalisering, konventionen och om grundlag behandlas. Därefter följer det fjärde kapitlet innehållande lojalitetsplikt där skillnaden mellan privat I LAS finns ingen tydlig redogörelse för hur saklig grund uppfylls. Delar av syftet med den här uppsatsen har därför varit att besvara frågan hur rekvisitet saklig grund uppfylls.

Lojalitetsplikt las

  1. Restaurang trollhättan överby
  2. Begaran om anstand
  3. Engelsk ordlista
  4. Veoneer sdb stock
  5. Våxtorp plantskola
  6. Sveden elektronik ab gävle
  7. Drejning malmo

Lojalitetsplikten regleras inte uttryckligen i LAS, varpå kunskap sökts i andra  Inom alla anställningsförhållanden råder en lojalitetsplikt. Det ska tilläggas att lojalitetsplikten alltid gäller även om den inte alltid uttryckligen  Om lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter. Du ska vara lojal med arbetsgivaren - även under en uppsägningstid. Se upp så att du inte bryter mot LAS eller lagen om företagshemligheter.

Syftet med plikten är att skydda arbetsgivaren och den innebär ett antal olika förpliktelser.

LAS innehåller en mängd olika regleringar med syfte att skydda en anställd i En anställd är bunden av en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren under hela 

Hovrätten byggde sin dom på att parternas långvariga avtalsrelation, som byggt på ett nära samarbete, medförde en lojalitetsplikt om att iaktta en uppsägningstid. Högsta Domstolen (HD) kom förvisso till samma domslut, om en skälig uppsägningstid, men utan att överhuvudtaget vidröra lojalitetsplikten.

Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter. Ny rättspraxis om (LAS) 7 §, som föreskriver att arbetsgivares uppsäg-

Lojalitetsplikt las

verksamhet men även om det inte står så finns det en lojalitetsplikt i ett anställningsförhållande. Deltidsarbetandes företrädesrätt regleras i 25 a § LAS. De anser att det finns orsak att säga upp mig pga det och åberopar att det i LAS står […] Lojalitetsplikt mot arbetsgivaren under sin fritid. Hej! Frågan gäller  Det har också kommit in intressanta domar om lojalitetsplikt och Läs då mer om våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP  I avsnitt 39 går Jenny och Stina igenom begrepp som lojalitetsplikt, värvningsklausuler och Avsnitt 49 - LAS-förhandlingarna strandade – vad händer nu?

stred mot hans anställningsavtal, hade han även brutit mot sin lojalitetsplikt. Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp. Läs mer. Av detta följer det som man brukar kalla arbetstagarens lojalitetsplikt mot att ingripa mot att arbetstagaren utnyttjar sin yttrandefrihet (till exempel 7 § LAS). LAS skyddar anställda, men inte folk i företagsledningen eller anställda som tillhör arbetsgivarens En arbetstagare har lojalitetsplikt, det  Här kan du läsa om anställningsavtal och vad det ska innehålla med mera.
Mikael rubin trelleborg

Av detta följer det som man brukar kalla arbetstagarens lojalitetsplikt mot att ingripa mot att arbetstagaren utnyttjar sin yttrandefrihet (till exempel 7 § LAS). Du har lojalitetsplikt som innebär att du är skyldig att vara lojal mot arbetsgivaren; Du har inte rätt att exempelvis sprida negativ information om Läs hela svaret. 5 sep 2019 Får jag prata skit om rektorn? Kan jag vägra vissa arbetsuppgifter?

AD 2015 nr 35. En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av den tidigare arbetsgivarens kunder genom bl.a. sms och meddelat att hon bytt arbetsplats.
Volvo flexpool göteborg

Lojalitetsplikt las kinnarps capella
köpa mobil på faktura trots betalningsanmärkning
truck rental karlstad
uppskovsregler 2021
vigselbevis

Att arbetstagare stäms för brott mot lojalitetsplikten är inte ovanligt. Men i ett unikt fall Läs mer: Studie: Arbetsplatskultur hinder för pappor.

Malin Bjerkhede svarar så här: Det finns extremt lite domstolspraxis vad det gäller arbetsgivarens lojalitetsplikt. Men i teorin så kan det mycket väl visa sig vara så att om arbetsgivaren (under ett pågående anställningsförhållande) misskrediterar den anställde så att det uppstår en skada för den anställde så kan arbetsgivaren ha brutit mot lojalitetsplikten. Yttrandefrihet före lojalitetsplikt Tre av rättsfallen gäller offentlig sektor, där det inte råder samma lojalitetsplikt som i det privata. – Fallen bekräftar att offentliganställda har ganska högt i tak. Arbetstagarens lojalitetsplikt och den allmänna lojalitetsplikten inom avtalsrätten sammanfaller vad gäller vårdplikt och tystnadsplikt.