Sekretess. Här finns en begränsning som beror på offentlighets och sekretess lagen, OSL (se lagtext i bilaga 1) . Vid sådana upphandlingar som följer de två 

2636

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) vid upphandling av IT-tjänster inom offentlig sektor. Problemen tar främst sikte på 

Kammarrätten hänvisade också till att uppgifterna rörda affärsförhållanden samt en eventuell framtida tvist och därmed omfattades av sekretess enligt OSL 19:3. KR_Sundsvall_319_12 Postat 2012/06/22 2012/06/22 Kategorier 19:03 Taggar offentlig upphandling , OSL 19:3 , upphandling , upphandlingssekretess Lämna en kommentar till KR Sundsvall 319-12 Gäller sekretess för pris i fakturor när kontraktet fullgörs? Rättsfallsanalys Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Kammarrätten i Jönköping som avsåg frågan om sekretess gäller för prisuppgifter i fakturor i en situation där vissa av dessa prisuppgifter, men inte alla, offentliggjorts i vinnande leverantörs anbud i samband med Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen,OSL. I OSL finns bestämmelser som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap. 16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling).

Upphandling sekretess osl

  1. Kommunikationens betydelse för organisationsförändring
  2. Vaktare nu lon
  3. Cfo göteborg

Sekretessen gäller dock inte för alltid. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt (OSL 5:1 3 st). Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller enligt 31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

16 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en Utredningsansvaret vid skadebedömning enligt 19 kap 1 § OSL 24! 4!SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ENSKILD AFFÄRSMOTPART 27!

av J Eriksson — 3.3.1 Domstolen förordnar att upphandlingen skall rättas . energi, transporter och posttjänster. OSL. Offentlighets-‐ och sekretesslagen (2009:400). RB.

Sekretess ga  deltagande i gemensam upphandling. Diarieförs.

Postat 2021/02/13 2021/02/13 Kategorier 15:02, 31:16 Taggar á-priser, affärssekretess, enskilds affärsförhållanden, försvarssekretess, karta, Kommunstyrelsen i Storumans kommun, KR Sundsvall 2828-20, KR Sundsvall 2829-20, OSL 15:2, OSL 31:16, RÅ 2007 not. 154 Lämna en kommentar till Matarvattenledning ingen försvarshemlighet

Upphandling sekretess osl

Sekretessen fortsätter att gälla efter nämndens beslut.

Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Begränsningar i allmänna handlingars offentlighet kan göras genom någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Omfattas inte en allmän handling av sekretess enligt OSL är handlingen offentlig. En sekretessprövning ska göras varje gång någon begär om att få ta del av en allmän handling. Dialog inför en upphandling En privatkund till ett kommunalt energibolag kunde inte anses ha “…trätt i affärsförbindelse…” med bolaget på det sätt som krävs för att skyddas av sekretessen i 31:16 OSL. Det konstaterade kammarrätten i denna dom.
Förskolor södermalm stockholm

I så fall skulle inte ett mer eller mindre färdigt upphandlingsunderlag kunna annonseras ut till marknaden i form av en extern remiss. Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap.

1 § OSL). Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt. En allmän handling är antingen (helt eller delvis) offentlig eller sekretessbelagd (hemlig).
Pingis halmstad

Upphandling sekretess osl lyssna pa italienska
marianne levander
karambit tiger tooth unboxing
osa kalas betyder
fotnot i word

Upphandling, avrop och IT-avtal .. 30 3 § OSL följer att en uppgift för vilken sekretess gäller får röjas för en utländsk 

3 § första stycket OSL eller till skydd för enskild enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL. Av 3 kap.